PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOSTI V OBLASTI IT
KOMPLEXNÍ DODÁVKY HW A SW
IT OUTSOURCING

IT OUTSOURCING charakterizujeme jako využití cizích zdrojů k plnění vlastních IT procesů. V dnešní době se využívá u většiny společností. Jedná se o rozsáhlou implementaci informačního systému nebo vlastního řešení, kde větší část zodpovědnosti na sebe přebírají externí partneři a interní IT oddělení se stará pouze o koordinaci.

Rozděluje se na personální a úplný. Personální se vyznačuje tím, že interní IT oddělení dané společnosti předává instrukce a úkoly externímu partnerovi, kontroluje jejich plnění, včasnost a realizaci. Interní oddělení IT je tedy stále z části zodpovědné za chod těchto IT procesů. Naproti tomu úplný outsourcing spočívá v úplném přenesení zodpovědnosti za Vámi definované IT procesy na externího partnera. Externí partner tyto procesy sleduje, analyzuje, vyhodnocuje, řeší kritické stavy, optimalizuje a navrhuje úpravy stávajících řešení. Zodpovědnost tedy výhradně přebírá externí partner.

Ve spolupráci s našimi ověřenými partnery převezmeme zodpovědnost za definovaný IT proces, dodáme optimální hardware nebo software pro Vámi požadovaná řešení. Samozřejmostí je úplná podpora pro koncové uživatele, výhodné záruční, pozáruční a servisní podmínky včetně dodávky na Vámi požadované místo.

Dále Vám navrhneme technické řešení Vašich požadavků, zpracujeme cenovou nabídku, případně zajistíme komplexní realizaci.

  • Komplexní převzetí zodpovědnosti za běh Vámi definovaných IT procesů
  • Pružná profesionální pomoc při správě IT struktur
  • Dodávky Hardware a Software

 

informacni-technologie informacni-technologie informacni-technologie

© 2009 - 2021 EM Group, s.r.o.; Všechna práva vyhrazena.